Novosti

Bh. pacijenti mogu besplatno liječiti 10 oboljenja u inostranstvu

Sektor zdravstva skoro od okončanja rata u Bosni i Hercegovini suočava se sa određenim problemima kao što su manjak finansijskih sredstava, nedovoljna infrastruktura kao i nedostatak medicinskog osoblja za liječenje određenih teških oboljenja. Ipak, vrlo malo građana u Bosne i Hercegovine je upoznato sa pogodnostima oko plaćanja koje postoje prilikom liječenja bh. državljana u modernim klinikama u inostranstvu. Zamjenik direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Redžep u razgovoru za Anadolu Agency (AA) istakao je da su, kako je pokazao najnoviji izvještaj ove ustanove, utrošena sredstva u zdravstvu FBiH prošle godine iznosila preko 1,6 milijardi KM napominjući kako su u zdravstvu potrebnija mnogo veća sredstva kako bi se povećao kvalitet usluga. "Po tom izvještaju ostvareni prihodi su oko milijardu i 600 miliona maraka i veći su za šest posto u odnosu na 2013. godinu. Ako gledamo potrošnju ona iznosi oko milijardu i 650 miliona maraka. Tu su razni vidovi potrošnje u javno-zdravstvenim ustanovama, počevši od primarne zaštite, zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, specijalističke konsultativne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite u inostranstvu, naknade i bolovanja preko 42 dana, i tu je potrošnja za zdravstvenu zaštitu van obaveznog zdravstvenog osiguranja", rekao je Redžep. Istakao je da pacijenti iz BiH imaju pravo na besplatno liječenje deset bolesti na klinikama u inostranstvu napominjući da Zavod snosi sve troškove u takvim slučajevima uključujući i prijevoz i troškove pratioca. "Zajedno sa Federalnim ministarstvom zdravstva donesen je pravilnik o upučivanju osiguranih lica na liječenje u inostranstvo. To je zaživilo od 1. februara 2014. godine i malo ljudi zna za tu mogućnost koju finansira Federalni zavoda zdravstvenog osiguranja. Navedene su bolesti za koje se pacijenti upučuju na liječenje u inostranstvo. To suoboljenja koja se ne mogu liječiti u Federaciji BiH", istakao je Redžep. Naveo je da se u inostranstvo šalju pacijenti sa dijagnozama urođene srčane mane kod djece koja se mogu liječiti operativnim putem, oboljenja iz oblasti dječije onkologije, neurohirurških oboljenja djece i odraslih u određenim slučajevima, tumorima oka kod djece i odraslih, ekstenzivnih opekotina preko 60 posto površine. "Tu su i oni sa oboljenjima jetre, bubrega, pankreasa, srca, rožnice kod djece i odraslih koja se mogu uspješno liječiti transplatacijom, oboljenja kod odraslih koja zahtjevaju transplataciju koštane srži, elektro-fiziološka ispitivanja kompleksnih aritmija i oboljenja kod djece rijetkih patologija", istakao je Redžep. Bosna i Hercegovina ima zaključene ugovore sa nekoliko uglednih zdravstvenih ustanova u inostranstvo gdje se mogu liječiti bh. građani: "Zaključeni su ugovori sa raznim zdravstvenim ustanovama u inostranstvu, svaka u svojoj oblasti ovisno o pogodnosti cijena, i drugih uslova i referenci. Najviše je tih ustanova u Turskoj, Češkoj, Hrvatskoj i u Austriji." "Nastojimo da uradimo sve što je zacrtano u našem programu. Ali problem su sredstva. Mi se finansiramo najvećim dijelom iz doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, a dijelom i namjenskim sredstvima iz budžeta. Obzirom na povećan broj pacijenata, naročito u oblasti onkologije, a mi smo dužni da omogućimo liječenje svim pacijentima koji imaju maligna oboljenja, a to nije nimalo zahvalna situacija za Zavod. Zato ćemo sigurno morati tražiti dodatna sredstva da bi uspjeli da zaokružimo čitav sistem omogućivanja liječenja", rekao je Redžep. Napominje kako se čine brojne aktivnosti na suzbijanju korupcije i mita u sektoru zdravstva u BiH. "Sačinjavaju se planovi borbe protiv korupcije kod mnogih zdravstvenih institucija gdje su predviđene određene preventivne radnje da bi se spriječio rizik od pojave korupcije. U nekim zdravstvenim ustanovama postoje mogućnosti prijavljivanja putem anonimnih softvera. To je jedan korak koji govori da je menadžment spreman da uvede mjere koje će spriječiti bilo koji vid korupcije u budućnosti. To je sistem koji je uveden od početka prošle godine. Sistem je anoniman i mislim da će polučiti određene rezultate", pojasnio je zamjenik direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH. Na Zdraviji.ba potražite najbolje doktore i ustanove - pošaljite pitanje, upit i komentar Prim. dr Muharem Kadić iz Službe za medicinsko-farmaceutske poslove pri Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za AA je istakao da su brojne zdravstvene usluge za građane BiH besplatne. "U zdravstvenom sistemu Federacije i BiH to su hitna stanja, odnosno usluge hitne pomoći koje su besplatna pri dolasku građanina, osiguranog ili neosiguranog u služne hitne pomoći. Osnovna usluga hitne pomoći je besplatna. Iz naših programa se finansira nekoliko zdravstvenih usluga koje su besplatne za građane sa ili bez osiguranja, a to su anonimno testiranje na HIV i hepatitis B i C, dijagnostika i nabavka lijekova, imunizacija i vakcine za dječiju populaciju, i nabavka trakica za djecu oboljelu od šečerne bolesti", kazao je Kadić. Istakao je da su usluge koje se nude pacijentima iz BiH, u klinikama u inostranstvu s kojima BiH ima ugovore, izuzetno visokog kvaliteta. "Liječenje u inostranstvu možemo ocijeniti vrlo korektnim i vrlo kvalitetnim. Prema dosadašnjem iskustvu koje traje malo više od godinu dana, mi smo zadovoljni s rezultatima. I cijene su pristupačne, relativno su umjerene u odnosu na evropske zemlje", rekao je Kadić napominjući da u posljednje vrijeme i u BiH dolaze na liječenje ljudi iz regiona.

Odlazak doktora medicine i stomatologije poprima razmjere egzodusa

Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH (SSSDMiSFBiH) saopćio je da pokušava na sve načine da zaustavi devastaciju zdravstvenog sistema, koja se ogleda i u stalnom odlasku doktora medicine i stomatologije iz BiH, "sada već s razmjerama egzodusa". U soapćenju se navodi da gotovo dva mjeseca traje iščekivanje početka pregovora ovog sindikata i nadležnog Federalnog ministarstva zdravstva, mada su svi prethodni zakonski uvjeti ispunjeni za njihov početak. Na Zdraviji.ba potražite najbolje doktore i ustanove - pošaljite pitanje, upit i komentar "U više navrata smo se obraćali Federalnom ministarstvu zdravstva za određivanje tačnog datuma početka pregovora, ali odgovora praktično nije bilo. Također, s obzirom  na to da sadašnji kolektivni ugovor  prestaje važiti nakon određenog perioda, smatrali smo izuzetno bitnim da isti bude što prije formuliran i potpisan od  oba reprezentativna sindikata iz oblasti zdravstva u FBiH. Do sada se desilo da je jedan sindikat (Sindikat zaposlenih u zdravstvu) potpisao tekst kolektivnog ugovora, a s drugim pregovori nisu ni počeli.To dovodi do situacije da doktori medicine i stomatologije u FBiH mogu ostati bez zajamčenih prava koja im garantuje kolektivni ugovor, s obzirom  na to da SSSDMiSFBiH nije još pristupio pregovorima o kolektivnom ugovoru, a po zakonu o radu, dužan je to da učini", saopćeno je iz Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH.

Pokrenuta najsveobuhvatnija reforma zdravstva u KS, pročitajte šta se sve mijenja

Skupština KS danas je razmatrala Plan restrukturiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo. Ovim planom izvršit će se najznačajnija reorganizacija zdravstvenog sektora u KS nakon rata. U uvodu plana obrazloženo je da se u restruktuiranje ide zbog izuzetno složene i teške finansijske situacije u zdravstvenom sektoru. Zbog toga ozbiljno je ugroženo i dovedeno u pitanje dalje funkcionisanje zdravstvenih ustanova, a što se već odražava na ostvarivanje prava građana na zdravstvenu zaštitu.Cijeli plan možete pročitati na ovom linku. Skupština KS je odlučila da se Prijedlog plana pretvori u Nacrt i da se ide u širu raspravu. Prvobitno je planirano da se cijelo restruktuiranje završi do 1. januara 2017. ali će cijeli proces nakon današnje odluke skupštine trajati najmanje tri mjeseca duže.Nepoduzimanje ili neblagovremeno poduzimanje adekvatnih mjera na sprovođenju utvrđenih aktivnosti iz Reformske agende može prouzrokovati nesagledive posljedice za korisnike zdravstvene zaštite u pogledu dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga i lijekova, pa čak i na zaposlene u zdravstvenim ustanovama. Pored trenutnog nedostatka novca jasno je da će novca i u budućnosti biti manje jer je planirano da, u skladu sa Reformskom agendom, budu smanjeni i doprinosi za zdravstveno osiguranje.Ministarstvo zdravstva KS smatra da je nužno izvršiti reorganizaciju i restrukturiranje zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo. Ovom reorganizacijom značajan broj institucija će pripojen ili ugašen. Predviđeni plan restruktuiranja izgleda ovako: JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Specijalističko-konsultativne djelatnosti iz opšte interne medicine sa dijabetološkim savjetovalištem, neurologije, otorinolaringologije i oftalmologije organizaciono pripojiti JU Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš". Saglasno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti kojim je propisano da se specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita organizira tako da je korisnicima dostupna u općini njihovog prebivališta, JU Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš" može nastaviti koristiti postojeće prostore Doma zdravlja, a Dom zdravlja je dužan ustupiti korištenje navedenih prostora bez naknade, obzirom da su navedeni prostori u društvenoj svojini i stavljeni su na raspolaganje za obavljanje zdravstvene djelatnosti:Obzirom na nedovoljnu iskorištenost raspoloživih kapaciteta stomatologije i veoma visoke troškove iskazane u obavljanju ove djelatnosti, predlaže se pokretanje inicijative privatizacije stomatološke djelatnosti za što je neophodno donijeti odgovarajuće pravne akte;Higijensko-epidemiološku službu pripojiti JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, radi dobro razvijene mreže HES službe na primarnom nivou u Zavodu zajavno zdravstvo;Zdravstvenu zaštitu školske djece (6-14 godina) organizirati u timovima porodične medicine, uz plansko prebacivanje zdravstvenih kartona ove populacije iz Službe za školsku djecu prema ambulantama registracije roditelja. Preventivno odgojne mjere zdravstvene zaštite za ovu populacionu skupinu provodit će JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona SarajevoJU Zavod za hitnu medicinsku pomoć zadržava svoj dosadašnji pravni status, s tim što je potrebno uspostaviti funkcionalniju povezanost i definisati protokole o urgentnom zbrinjavanju i protokole o putu i prijemu pacijenata između JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć, JU Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš" i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona SarajevoU svrhu reorganizacije i optimizacije zdravstvenih ustanova i boljeg funkcionisanja i finansijske održivosti zdravstvenog sistema, JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva je nužno transformisati na način da se organizaciono pripoji JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.JU Zavod za javno zdravstvo Kantona SarajevoJU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo obavlja svoju djelatnost u skladu sa članom 119. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zadržava svoj dosadašnji pravni status. JU Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo pripojiti Higijensko epidemiološku službu iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Na Zdraviji.ba potražite najbolje doktore i ustanove - pošaljite pitanje, upit i komentar JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona SarajevoU svrhu reorganizacije i optimizacije zdravstvenih ustanova i boljeg funkcionisanja i finansijske održivosti zdravstvenog sistema, JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo je nužno transformisati na sljedeći način:Zdravstvene radnike koji obavljaju djelatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite pripojiti JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo;Zdravstvene radnike koji obavljaju specijalističko-konsultativnu djelatnosti pripojiti ustanovama odgovarajućeg nivoa zdravstvene zaštite;Zdravstvene radnike koji obavljaju specifičnu zdravstvenu zaštitu, u ovoj ustanovi, pripojiti JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo;Zdravstvene radnike koji obavljaju zdravstvenu zaštitu iz oblasti stomatologije koja se osigurava u ovoj ustanovi za osigurana lica sa područja Kantona Sarajevo, pripojiti JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, a saglasno Zakonu i Odluci o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava:Korisnici zdravstvene zaštite sa područja Kantona Sarajevo koji ostvaruju zdravstvenu zaštitu u ovoj ustanovi, u okviru porodične medicine, obavezni su da se registruju u timove porodične medicine, u ustanovama koje pružaju usluge porodične medicine;Specifična zdravstvena zaštita radnika MUP-a Kantona Sarajevo, radnika Profesionalne vatrogasne brigade, zatvorenicima i pritvorenicima Kazneno popravnog zavoda u Sarajevu bi se pružala, u istim prostorima, u okviru posebne organizacione jedinice koja bi nastaviti raditi u sklopu Zavoda za medicinu rada.JU Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata UniverzitetaSarajevoU svrhu reorganizacije i optimizacije zdravstvenih ustanova i boljeg funkcionisanja i finansijske održivosti zdravstvenog sistema, ne postoji potreba za organizovanjem posebne zdravstvene ustanove za liječenje studentske populacije iz Kantona Sarajevo. Ova populacija će zdravstvenu zaštitu ostvarivati kao i svi ostali osiguranici Kantona Sarajevo,Dio zaposlenih radnika koji obavljaju djelatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite organizaciono pripojiti JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo;Zdravstvene radnike koji obavljaju specijalističko-konsultativnu djelatnost iz interne medicine, neuropsihijatrije, oftalmologije, dermatovenerologije i urgentne medicine pripojiti ustanovama odgovarajućeg nivoa zdravstvene zaštite:Zdravstvene radnike koji obavlja zdravstvenu zaštitu iz oblasti stomatologije koja se osigurava u ovoj ustanovi za osigurana lica sa područja Kantona Sarajevo, pripojiti JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo;Korisnici zdravstvene zaštite sa područja Kantona Sarajevo koji ostvaruju zdravstvenu zaštitu u ovoj ustanovi, u okviru porodične medicine, obavezni su da se registruju u timove porodične medicine, u ustanovama koje pružaju usluge porodične medicine;Studentima izvan Kantona Sarajevo osigurati zdravstvenu zaštitu u skladu sa Sporazumom o načinu i postupcima korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada.JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo nastavlja sa pružanjem specifične zdravstvene zaštite radnicima na području Kantona Sarajevo.Specifičnu zdravstvenu zaštitu sportista, radnika MUP-a Kantona Sarajevo, radnika Profesionalne vatrogasne brigade, zatvorenicima i pritvorenicima Kazneno popravnog zavoda u Sarajevu i ostale kategorije, pružat će JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo:JU Zavod za medicinu rada može uspostavit posebne organizacione jedinice za naprijed navedene populacione skupine, ukoliko se isto ocijeni opravdanim i efikasnim;Dio zaposlenih koji obavljaju djelatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite organizaciono pripojiti JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo;Korisnici zdravstvene zaštite sa područja Kantona Sarajevo koji ostvaruju zdravstvenu zaštitu u ovoj ustanovi, u okviru porodične medicine, obavezni su da se registruju u timove porodične medicine, u ustanovama koje pružaju usluge porodične medicine.Izradom novog organizacionog modela za službe medicine rada potrebno je definisati i bliže odrediti i sistem zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu, nosioce zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu, obim prava na zdravstvenu zaštitu, uslove i način njihova ostvarivanja i finansiranja, kao i prava i obaveze nosioca zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu, kao i vrstu i obim ljekarskih pregleda te postupak i način ostvarivanja pregleda u okviru specifične zdravstvene zaštite radnika.Zavod za sportsku medicinu Kantona SarajevoU svrhu reorganizacije i optimizacije zdravstvenih ustanova i boljeg funkcionisanja i finansijske održivosti zdravstvenog sistema, ne postoji potreba da ovaj Zavod egzistira kao posebna zdravstvena ustanova. Takođe, Plan i program specijalizacije za doktore medicine, doktore stomatologije i magistre farmacije samo prepoznaje specijalizaciju medicine rada i sporta kao jednu specijalizaciju, te se predlaže da: Zdravstveni kadar koji obavlja specifičnu zdravstvenu zaštitu, u ovoj ustanovi, pripojiti JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo;Specifična zdravstvena zaštita pripadajućih populacionih skupina se može organizirati u okviru posebne organizacione jedinice u sklopu JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo.Stomatološki fakultet sa klinikamaZbog nedefinisanog pravnog statusa u dijelu koji se odnosi na pružanje zdravstvenih usluga stomatološke zaštite za osiguranike Kantona Sarajevo, Stomatološki fakultet sa klinikama se od 01.01.2017. godine prestaje finansirati iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, osim posebno definisanih programa, koji bi bili osnova ugovaranja između Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i Stomatološkog fakulteta sa klinikama.Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćajuZavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju, čiji je osnivač JP Željeznice Federacije BiH, pruža zdravstvene usluge koje su organizovane u okviru zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo, shodno tome predlaže se da:Korisnici zdravstvene zaštite sa područja Kantona Sarajevo koji ostvaruju zdravstvenu zaštitu u ovoj ustanovi, u okviru porodične medicine, su obavezni da se registruju u timove porodične medicine;Korisnici zdravstvene zaštite sa područja Kantona Sarajevo koji ostvaruju specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu u ovoj ustanovi, istu će stvarivati kaoi svi ostali osiguranici Kantona Sarajevo;Korisnici zdravstvene zaštite sa područja Kantona Sarajevo koji ostvaruju specifičnu zdravstvenu zaštitu u ovoj ustanovi, istu će ostvarivati u okviru JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo;Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju od 01.01.2017. godine, prestaje se finansirati iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, ukoliko osnivač ove ustanove i Kanton Sarajevo ne postignu dogovor.Klinički centar Univerziteta u SarajevuKlinički centar Univerziteta u Sarajevu obavlja specijalističko-konsultativnu i bolničku zdravstvenu djelatnost na sekundarnom i tercijernom nivou zdravstvene zaštite, u skladu sa članom 101. Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Obzirom da je Klinički centar Univerziteta u Sarajevu osnovan od strane Federacije BiHi pet kantona potrebno je da svi suosnivači donesu odluke o preuzimanju osnivačkih prava, uz napomenu da je Skupština Kantona Sarajevo donijela Odluku o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanja organizacije i poslovanja nad KCUS broj 01-05-14304/13 od 15.05.2013. godine a nakon čega slijedi donošenje statuta na koji će saglasnost dati svi suosnivači. Po donošenju ovih akata treba se potpisati Ugovor između suosnivača kojim će se regulisati međusobni odnosi, prava i obaveze.JU Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš"Opća bolnica obavlja djelatnost specijalističko-konsultativnu i bolničku zdravstvenu zaštite na sekundarnom nivou;JU Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš" preuzima specijalističko-konsultativnu djelatnost iz opšte interne medicine sa dijabetološkim savjetovalištem, neurologije, otorinolaringologije i oftalmologije iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i drugih zavoda koji su obavljali ovu djelatnost;Pripajanjem kadra će se uvezati i ojačati specijalističko-konsultativana djelatnost, otvoriće se mogućnost mobilnosti zdravstvenog kadra prema stvarnim potrebama stanovništva, skratiti lista čekanja i "lutanje" pacijenta kroz zdravstveni sistem, poboljšati komunikacija između nivoa zdravstvene zaštite, povećati mogućnost napredovanja i edukacije zdravstvenog kadra te povećati kvalitet zdravstvenih usluga i zadovoljstvo korisnika zdravstvenom zaštitom.JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona SarajevoJU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo obavlja svoju djelatnost u skladu sa članom 123. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zadržava svoj dosadašnji pravni status, s tim što je potrebno definisati protokole o urgentnom zbrinjavanju i put pacijenata iz oblasti adiktivne medicine.JU Psihijatrijska Bolnica Kantona SarajevoJU Psihijatrijska Bolnica Kantona Sarajevo obavlja svoju djelatnost u skladu sa članom 99. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zadržava svoj dosadašnji pravni status.Zavod za transfuzijsku medicinu FBiHOsnivač Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH je Federacija BiH, te je potrebno preispitati način finansiranja ovog Zavoda na način da Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo participira u finasiranju dijela zdravstvenih usluga za osiguranike Kantona Sarajevo.

U ponedjeljak počela besplatna vakcinacija protiv gripe u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i ove godine osigurali su 8.000 besplatnih doza vakcina protiv gripe za sezonu 2016/2017. koje su distribuirane u JU Dom zdravlja KS. Vakcinacija je počela u ponedjeljak (31. oktobra) u 8.00 sati, u svih devet Organizacionih jedinica (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Hadžići, Vogošća, Ilijaš i Trnovo) JU Dom zdravlja KS sa pripadajućim lokalitetima. Preporučena je vakcinacija rizičnih grupa, među kojima su penzioneri, osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici, lica sa posebnim potrebama, ratni vojni invalidi i civilne žrtve rata, zaposleni u javnim zdravstvenim ustanovama, zaposleni u MUP KS, zaposleni u gradskom javnom saobraćaju, zaposleni u obrazovanju, nauci i kulturi i novinari. Svi osiguranici dužni su imati zdravstvenu knjižicu, te odgovarajući dokument koji dokazuje da pripadaju nekoj od navedenih kategorija. Lokaliteti JU Dom zdravlja KS gdje će se obavljati vakcinacija: OJ Stari Grad – Centralni objekt, Alajbegovićeva 1 (radno vrijeme od 7.30 -20 sati), lokalitet Vratnik – Bakije sokak br.1 (7.30 – 20 sati), Gazin Han - Mošćanica bb (od 7.30 – 15 sati, utorak od 13 do 20 sati), lokalitet Hrid - Iza Hrida bb (od 7.30 do 20 sati), lokalitet Širokača – Za beglukom 65 ( od 7.30 do 15 sati, srijeda od 13 do 20 sati), lokalitet Sedrenik – Sedrenik bb ( od 7.30 do 15 sati, četvrtak od 13 do 20 sati), lokalitet Kovači – Evlije Čelebije bb (od 7.30 do 15 sati, srijeda od 13 do 20 sati), lokalitet Safvet – beg Bašagić – Safvet-bega Bašagića 75 (od 7.30 do 20 sati), lokalitet Bistrik – Bakaravića 4 (od 7.30 do 20 sati), lokalitet Logavina – Karpuzova (od 7.30 do 15 sati, četvrtak od 13 do 20 sati), Lokalitet Baščaršija – Prote Bakovića 2 (od 7.30 do 15 sati)OJ Centar – Centralni objekt Edukacioni centar - Vrazova 11, od 7.30 do 20 sati, lokalitet Jablanička - Fehima efendije Čurčića 3 (od 7.30 do 20 sati), Čekaluša – Čekaluša 41 (od 7.30 do 20 sati), Mis Irbina – Mis Irbina 18 ( pon, uto, sri, pet od 7.30 do 14.30 sati, čet od 13 do 20 sati) Mejtaš-M.P.Sokolovića 13, (od 7.30 do 20 sati), Breka – Himze Polovine do 47 (od 7.30 do 20 sati), Koševsko Brdo – Braće Begić 6 (od 7.30 do 20 sati), Koševo 2 – Marcela Šnajdera 9a (od 7.30 do 20 sati), Cicin Han br. 130 (pon, uto, sri i pet od 7.30 do 14.30, čet od 13 do 20 sati), Lokalitet Ciglane – Husrefa Redžića 11 (pon, uto, sri i pet od 7.30 do 14.30 sati, čet od 13 do 20 sati), Podhrastovi-Bardakčije 26 (od 7.30 do 20 sati), Šip-Dejzina Bikića bb.( pon, uto, sri i pet od 7.30 do 14.30 sati, čet od 13 do 20 sati),Urijan Dedina-Urijan Dedina 81 (pon, uto, sri i pet od 7.30 do 14.30 sati, čet od 13 do 20 sati), Hrastovi-Mrkovići – Panjina Kula 78 (pon, uto, sri i pet od 7.30 do 14.30 sati, čet od 13 do 20 sati)OJ Novo Sarajevo – Centralni objekt Omer Maslić – Bihaćka 2 (od 7.30 do 20 sati), Grbavica 3 – Grbavička 131 (od 7.30 do 20 sati), Edukacioni centar – Grbavička do 4b (od 7.30 do 20 sati), Trg heroja 2 (od 7.30 do 20 sati), Lokalitet Velešići 1 – M.Ef. Pandže br.19 (od 7.30 do 20 sati), Pofalići – Humska 67 (od 7.30 do 20 sati), Lokalitet Vraca – Derviša Numića do br. 70 ( pon, uto, sri i pet od 7.30 do 14.30 sati, čet od 13 do 20 sati), Kalesijska-Kalesijska 2 (od 7.30 do 20 sati) Na Zdraviji.ba potražite najbolje doktore i ustanove - pošaljite pitanje, upit i komentar OJ Novi Grad –Centralni objekat – Bulevar Meše Selimovića br. 2 ( ne radi ), Saraj Polje – X trasnverzale (od 7.30 do 20 sati), Rajlovac – Rajlovačka cesta do 55 (pon, uto i pet od 7.30 do 15 sati, sri i čet od 13.00 do 20 sati), Dobrinja II – Hamdije Kreševljakovića 20 (od 7.30 do 20 sati), Švrakino Selo – Safeta Hadžića bb (od 7.30 do 20 sati), Lokalitet Buća Potok – Adema Buće 19 (od 7.30 do 20 sati), Lokalitet Sokolje – Numan Paše Čuprilića 17 (od 7.30 do 20 sati), Alipašin Most I – Safeta Zajke bb (pon, čet i pet od 7.30 do 15 sati, uto i sri od 13 do 20 sati), Alipašin Most II – Kasima Hadžića do 6 (od 7.30 do 20 sati), Alipašino Polje A faza – Trg međunarodnog prijateljstva 7 ( od 7.30 do 20 sati), Alipašino Polje B faza – Trg ZAVNOBiH-a 23 ( od 7.30 do 20 sati), Aerodromsko naselje – Rudolfa Rude Tomića 5 (od 7.30 do 20 sati), Lokalitet Dobrinja I – Omladinskih radnih brigada 3 (od 7.30 do 20 sati), Alipašin Most 1 (od 8 do 20 sati), Bojnik – Bojnik bb ( od 7.30 do 15 sati, osim pon od 13.00 do 20 sati), Briješće – Viteška 2 ( uto, sri i pet od 7.30 do 15 sati, pon i čet od 13.00 do 20 sati)OJ Ilidža – Centralni objekt – Dr. Mustafe Pintola 1 (od 7.30 do 20 sati), Hrasnica – Šehitluci 6 (od 7.30 do 20 sati), Hrasnica II – Stari drum 48b (Od 7.30 do 20 sati) Butmir – Ilirska bb (od 7.30 do 20 sati), Stup – Briješćanska do 24 (od 7.30 do 20 sati), Stup – Dobrinjska 2 ( od 7.30 do 20 sati) Sokolović Kolonija – Trg 22. aprila do 10 (od 7.30 do 20 sati), Lokalitet Otes – Fadila Hadžića do br.15 ( pon, uto, sri i pet od 7.30 do 14. 30 sati, čet od od 13 do 20 sati), Osik – do broja 114 (od 7.30 do 20 sati), Rakovica – Rakovička cesta 55 (pon, uto, sri i pet od 7.30 do 14.30 sati, čet od od 13 do 20 sati), Blažuj – Vlakovo do 102A (pon, uto, sri i pet od 7.30 do 14.30 sati, čet od 13 do 20 sati)OJ Vogošća – Centralni objekt – Igmanska 52 (od 7.30 do 20 sati), Semizovac – Nova cesta br 21 (od 7.30 do 14.30 sati, čet od 13 do 20 sati), Lokalitet Kobilja Glava - Kobilja Glava 18 (od 7.30 do 14.30 sati, uto od 13 do 20 sati). Lokalitet Hotonj – Donji Hotonj bb (od 7.30 do 14.30 sati, čet od 13 do 20 sati)OJ Ilijaš – Centralni objekt – Bogumilska 6 (od 7.30 do 20 sati), Srednje – Srednje bb (od 7.30 do 14.30 sati, sri od 11.30 do 18.30 sati), Lokalitet Moševačka 88 (od 7.30 do 20 sati), Kamenica – Kamenica bb (od 7.30 do 12 sati uto i čet), Gajevi – Gajevi bb (uto i čet od 12 do 14 sati), Mrakovo – Mrakovo bb (pon, sri i pet od 7.30 do 11 sati) OJ Hadžići – Centralni objekt – Anđela Lažetića 2 (od 7.30 do 20 sati), Pazarić – Bjelašnička 31 (od 7.30 do 14.30 sati), Tarčin – Ulica 27 jul bb (od 7.30 do 14.30 sati), Binježevo – Binježevo bb ( utorak od 13.00 do 20 sati, petak do 7.30 do 14.30)OJ Trnovo – Dejčići (od 9 do 13 sati, izuzev čet), Trnovo (od 8.00 do 13 sati), Lokalitet Šabići (od 9 do 13 sati) Lokalitet Delijaš (pon od 9 do 13 sati).

Zeleno svijetlo za upotrebu medicinskog kanabisa u BiH

Ekspertska radna grupa, koju je formiralo Vijeće ministara BiH, dala je zeleno svjetlo za upotrebu kanabisa u medicinske svrhe, potvrdila je član ove radne grupe i načelnik Odjeljenja za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Zdenka Gojković. Na potezu su sada ministarstva, jer treba da ide niz izmjena nekih zakona koji će to dozvoliti, kada su u pitanju uvoz, način kontrolisanja i slično, dodala je Gojkovićeva, napomenuvši da su u radnoj grupi bili i predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH i brojni stručnjaci iz oblasti kao što su onkologija i farmacija. Kada je riječ o upotrebi kanabisa u medicinske svrhe, Gojkovićeva je rekla za "Nezavisne novine" da je više oblasti gdje bi se on mogao koristiti. - U onkologiji, tu je prije svega kod kancerskog bola. Kada se iscrpe druge opcije, opravdan je pokušaj s kanabisom. Upotrebljavati se može za mučnine i povraćanje kod hemoterapije. Kod anoreksije, kada dođe do krajnje iscrpljenosti i mršavosti, kanabis može otvoriti apetit. Ali, prvo iscrpiti zvanične mogućnosti, pojasnila je Gojkovićeva. Na Zdraviji.ba potražite najbolje doktore i ustanove - pošaljite pitanje, upit i komentar Ona je istakla da je u velikom broju zemalja prihvaćena upotreba kanabisa u medicinske svrhe. - Nemamo dokaza da kanabis može smanjiti bolest mada je u laboratoriji pokazao određeni efekat, naglasila je Gojkovićeva. Ona je podsjetila da je Hrvatski sabor prošle godine odobrio upotrebu kanabisa u medicinske svrhe, te da imaju tačno određeni ljekari koji ga mogu propisati, kao i tačno utvrđene doze. Inicijativu za legalizaciju medicinskog kanabisa je Ministarstvu civilnih poslova BiH i Ministarstvu bezbjednosti BiH uputila Komora magistara farmacije FBiH, prenosi Srna.

Potvrda uspjeha i kvaliteta: Poliklinici Sunce-Agram dodijeljen certifikat ISO 9001:2015

Poliklinici Sunce-Agram je dodijeljen certifikat ISO 9001:2015 i tako je postala prva poliklinika u BiH koja je uspješno zadovoljila zahtjeve međunarodne norme ISO 9001. Kriterije za dodjelu certifikata propisuje međunarodna norma ISO 9001:2015. Ovo je novo izdanje certifikata koje je poboljšano prošle godine i znači da je poliklinika Sunce-Agram svoje poslovne procese uskladila sa zahtjevima te norme.Certifikat ISO 9001:2015 je potvrda ispunjenja zahtjeva koji su koncipirani tako da sve zainteresovane strane koje su u dodiru s poliklinikom budu zadovoljne i da se one ispunjavaju na način da je zadovoljstvo na prvom mjestu.Poliklinika je ispunila sve zahtjeve, tako da je preporuka bila izdavanje certifikataDoktor Taib Delić, direktor poliklinike Sunce-Agram, je kazao kako je ovo za njih veliki događaj i potvrda kvaliteta."Certifikat je produkt velikog truda svih zaposlenika i koncerna Agram. Sve ovo smo uradili radi poboljšanja usluga i zadovoljstva naših pacijenata te nam je istovremeno i novi izazov da u budućnosti budemo još bolji", rekao je direktor Delić.Prošle godine su na ovoj poliklinici uvedene dvije nove metode. Radi se o laserskom liječenju stresne urinarne inkontinencije, a počinje se i sa dermoestetikom. Na Zdraviji.ba potražite najbolje doktore i ustanove - pošaljite pitanje, upit i komentar Novi tretmani u dermoestetici, nabavka najsavremenijeg 3/4 D ultrazvuka, Ortokin terapija... samo su neki od noviteta u poliklinici Sunce-Agram.Smještena je u Sarajevu i prva je poliklinika iz sistema koncerna Agram, najvećeg privatnog zdravstvenog osiguravatelja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini te ujedno i prva, najveća i najsavremenija privatna zdravstvena ustanova i dijagnostički centar u regiji. Cilj je pružiti sveobuhvatnu medicinsku uslugu na nivou vodećih svjetskih privatnih ustanova te uz timski rad vrhunskih stručnih djelatnika ponuditi rješenje zdravstvenih problema cijenjenih pacijenata.Poliklinika Sunce-Agram ima više od 24.000 zadovoljnih korisnika usluga godišnje, prepoznatljivi su po njihovim policama dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja osiguravateljskih kuća BSO i Euroherc, vrhunskoj opremi i ljekarima, educiranom i ugodnom osoblju, kao i povjerenju koje im je ukazano. To je ključ njihovog uspjeha, kao i praćenje vrhunskih trendova savremene medicine te uvođenje novih procedura.Poliklinika ima i novu web stranicu preko koje je moguće kontaktirati sa osobljem, postavljati pitanja te zakazivati termine.

Klinika Svjetlost dobitnik europskog priznanja "Best Regional Hospital"

Klinika Svjetlost ovoga je vikenda u francuskom Cannesu primila priznanje „Best Regional Hospital“, kojom je izvrsnost u području oftalmološke struke prepoznata na europskoj razini. Novo prestižno priznanje Klinici Svjetlost dodijeljeno je od strane Europskog poslovnog vijeća (Europe Business Assembly, Oxford, UK) na forumu pod nazivom "Izvrsnost u kvaliteti i menadžmentu". Uz proglašenje najboljom klinikom u regiji, Europsko poslovno vijeće je osnivaču i ravnatelju Klinike Svjetlost profesoru Nikici Gabriću dodijelilo priznanje „Menadžer godine". Oftalmološka Klinika Svjetlost, ujedno i jedini hrvatski predstavnik, dobitnik je glavnog priznanja među nominiranim zdravstvenim ustanovama različitih djelatnosti, izabranih na temelju profesionalnih kriterija među kojim se ističu menadžment, izvrsnost djelatnika, briga za sigurnost pacijenta, tehnološka infrastruktura i inovativni pristup zdravstvu te medicinska pitanja. Uz navedeno, vrednovana je kvaliteta pružene usluge, profesionalno dostignuće u struci, domaće i međunarodno priznanje te svjedočanstva pacijenata. „Ponosni smo što je stručna međunarodna zajednica odala još jedno priznanje našem trudu i radu. Ova vrijedna nagrada dodatno je potvrdila našu poziciju najbolje i najveće oftalmološke klinike u regiji. Neprestano nam stižu pozitivne reakcije naših pacijenata, a upravo je to, uz brojna priznanja struke, ono što nas uvjerava da svoj posao radimo kvalitetno i na iznimno visokoj razini prema svim standardima.“ - istaknuo je profesor Nikica Gabrić, ravnatelj i osnivač Klinike Svjetlost. Na Zdraviji.ba potražite najbolje doktore i ustanove - pošaljite pitanje, upit i komentar Nakon što je Klinika Svjetlost prošle godine na najvećem svjetskom videohirurškom kongresu zahvaljujući najboljim rezultatima operacija izvedenih uz izravan prijenos osvojila „oftalmološkog Oscara", nova je nagrada još jedan dokaz kako je stručnost svih djelatnika Klinike te kvaliteta usluge prepoznata u čitavoj Europi i svijetu. „Kao predstavnik Klinike Svjetlost na samoj dodjeli imao sam priliku iz prve ruke čuti brojne pohvale i divljenje na postignutim rezultatima, kako u poslovnom tako i medicinskom smislu. Lijepo je vidjeti kako je Klinika Svjetlost i rad svih njezinih zaposlenika prepoznat u svijetu. Dodjelu nagrade u Cannesu iskoristili smo kako bi promovirali našu zemlju i naše stručnjake pred uspješnim biznismenima te stručnjacima iz raznih polja koji su se okupili no ovom glamuroznom događaju.“ - ističe doc. dr. Ratimir Lazić, voditelj Odsjeka za retinu Klinike Svjetlost, koji je ovom prigodom preuzeo nagradu. Oftalmološka Klinika Svjetlost jedina je privatna klinika u Hrvatskoj i jedina specijalna bolnica za oftalmologiju. Osnovana je 1998. godine, a do danas je u Klinici obavljeno više od 100.000 svih vrsta zahvata na očima. Osim u Zagrebu, Klinika Svjetlost svoje usluge pruža i u Splitu te Sarajevu i Banja Luci u Bosni i Hercegovini.