Savjetnik

Kako spriječiti karijes mliječnih zuba kod djece?

Nažalost, karijes mliječnih zuba se javlja veoma rano, i to kao posledica loših navika, neadekvatne ishrane, određenih teškoća u održavanju oralne higijene i neobaviještenosti roditelja o značaju mliječnih zuba i mogućnostima za očuvanje njihovog zdravlja. Karijesni proces rapidno napreduje i najčešće se javlja na sjekutićima gornje vilice – ovi zubi niču među prvima i najduže su izloženi raznim zaslađenim napicima, koji se daju djeci u dječjim flašicama. Na Zdraviji.ba potražite najbolje doktore i ustanove - pošaljite pitanje, upit i komentar TERAPIJA KARIJESA MLIJEČNIH ZUBA TREBALA BI OBUHVATATI SLIJEDEĆE: *Roditelje treba uvjeriti da mijenjaju loše navike u ishrani djeteta koje su i dovele do karijesnog procesa. u raznim slatkim napicima postepeno smanjivati sadržaj šećera, tako što će se oni sve više razblaživati vodom, dok se ne pređe na čistu vodu kada odojče pored majčinog mlijeka počne da se prihranjuje, ta hrana treba da je raznovrsna sa svim neophodnim vitaminima, mineralima, bjelančevinama, mastima i ugljikohidratima kasnije pored kuhane hrane insistira se na konzumiranju hrane čvršće konzistencije, kao što je svježe voće i povrće. Čvrsta hrana je znatno manje kariogena, iziskuje snažnije žvakanje i obilnije lučenje pljuvačke. Ta hrana, trenjem o zube, mehanički ih čisti, a veće količine izlučene pljuvačke donekle speru i djeliće zaostale hrane. Istovremeno, snažnije žvakanje podstiče rast gornje i donje vilice. Ovo je neobično važno, jer su budući stalni zubi znatno širi u odnosu na mliječne. Ako se vilice ne prošire, nastaju razne nepravilnosti u položaju stalnih zuba, kao i nepravilnosti u odnosu gornje i donje vilice, tj. nastaju ortodontske anomalije. ** Od presudnog značaja je redovno i pravilno održavanje oralne higijene. ne dozvoliti djetetu da zaspi sa flašicom, cuclom-varalicom ili bez temeljno opranih zuba kod djeteta starijeg uzrasta roditelj bi obavezno trebalo da prekontroliše da li su zubi adekvatno oprani ***Uspjeh terapije karijesa mliječnih zuba je utoliko bolji, ukoliko se mali pacijent javi u ranijoj fazi oboljenja. Zbog toga su neophodne tromjesječne i šestomjesečne kontrole kod stomatologa. Neliječeni kariozni mliječni zubi ili prijevremeno izvađeni mliječni zubi remete normalnu funkciju žvakanja hrane, pravilnu fonaciju, estetiku i dovode do raznih ortdontskih anomalija zuba.  

Savjeti i zaštite protiv alergija

Dolaskom proljeća počinje cvatnja prvih stabala i biljaka, te se s obzirom na stalni trend rasta alergijskih reakcija u ambulantama dermatologa i porodične medicine povećava broj novodijagnosticiranih i pogoršanja već postojećih alergija.Prema prikupljenim podacima Ministarstva Kantona Sarajevo svaka treća osoba ima alergijske reakcije izazvane različitim alergenima. Na Zdraviji.ba potražite najbolje doktore i ustanove - pošaljite pitanje, upit i komentar Tri su godišnja perioda tokom kojih koncentracija polena dostiže maksimalne vrijednosti, a to su: ranoproljetni (preovladava polen drveća i grmlja), ranoljetni (polen trava) i ljetno-jesenski (polen korova). Realizacijom projekta „Polenski kalendar Kantona Sarajevo“ utvrđeno je ukupno 149 biljnih vrsta sa alergenim svojstvima. One su u ovisnosti od stepena alergenosti i navodima u relevantnim palinološkim bazama klasificirane u tri kategorije, i to kao: jaki, umjereni i slabi alergeni.   Simptomi sa kojima se pacijenti javljaju u ordinacije dermatologa ili porodičnog ljekara najčešće su: učestalo kihanje, bistra sekrecija iz nosa, suzenje očiju i nadražajni kašalj. Navedeni simptomi obično su povezani sa izloženosti alergenu te se pojačavaju pri dolasku u kontakt s istim, kao što je blizina stabla koje cvate, boravak u određenoj prostoriji te izloženost kućnoj prašini kod pacijenata koji reagiraju na prašinu, grinje, ili pak doticaj s psima i mačkama (kod alergija na životinjsku dlaku). Najčešći simptomi upalne reakcije u donjim disajnim putevima (astma) su: nadražajni suhi kašalj, zviždanje pri disanju i otežano disanje zbog spazma bronha a koji može dovesti i do gušenja. Ponekad simptomi nisu tipični, već može biti prisutan samo dugotrajni nadražajni dugotrajni kašalj bez ikakvih drugih tegoba. Stoga je kod kašlja koji traje duže vrijeme (tj. kroz period duži od tri sedmice) uvijek potrebno razmišljati o dijagnozi novog alergijskog stanja. Preventivne mjere u borbi protiv alergija U periodima povećane koncentracije polena i alergijskih reakcija mjere zaštite su sljedeće: Pored redovne propisane terapije ljekara, preporučuje se: Češće pranje kose (preporučljivo svaku noć, u periodima visoke koncentacije polona) jer se polenova zrnca sakupljaju na vlasima kose, Nositi sunčane naočale tokom dana Češći boravak u planinskim predjelima (iznad granice šume) izbjegavajte: Svježe pokošenu travu, Jutarnje provjetravanje prostorija (najveća koncentracija polena je tokom jutarnjih sati), Odlazak u prirodu za vrijeme sunčanih i vjetrovitih dana, kada je poznato das u prisutne visoke koncentacije nekog alergenog polena u zraku, Sušenje odjeće na otvorenom za vrijeme visoke koncentracije polena. Komunikacija ljekara i pacijenta, tj. detaljno upućivanje pacijenta o prirodi bolesti, načinu uzimanja lijekova, mjerama koje pacijent samostalno mora poduzeti za izbjegavanje alergena te planiranje vremenskog intervala liječenja i dalje predstavlja najvažniji korak u pristupu alergijskim bolestima. Zajedničkim planom liječenja te kvalitetnom komunikacijom liječnika i pacijenta osigurava se najbolja moguća kvaliteta liječenja, a također i prevencija komplikacija svake bolesti - između ostalog i alergija. Zbog toga je odnos pacijenta i izabranog liječnika obiteljske medicine temelj liječenja svake bolesti te osiguranje za dugotrajnu kvalitetu života svih pacijenata. izvor: http://mpz.ks.gov.ba/

Dermatolog Alendar: Naša koža pamti sve

Koža je naš najveći organ, koji nas štiti od vanjskih utjecaja, bilo da je riječ o toplotnim, hemijskim ili mehaničkim oštećenjima. Iako svjesni njene važnosti, prema koži se često neodgovorno ponašamo, zaboravljajući da ovaj organ sve pamti. Koliko god nam sunčanje ili boravak na suncu bio ugodan nikada ne smijemo zaboraviti da upravo zbog pretjeranog izlaganja UV zrakama naš organizam izlažemo opasnosti. Stručnjaci navode kako naša koža pamti sve. Kako smo se  od najranijeg djetinjstva prema njoj ophodili, pamti svako sunčanje, crvenilo, opekotinu...To je razlog zašto nam koža prerano i ubrzano stari ili zašto se javljaju neki mnogo ozbiljniji zdravstveni problemi s kožom. Lijepa koža je nešto za čim svi žude, međutim da bi koža bila lijepa i zdrava o njoj se moramo brinuti tokom cijele godine. Koža je organ koji je najviše izložen djelovanju kako pozitivnih tako i negativnih uslova. Posebno u ljetnom periodu kada je intezivnije izlaganje suncu odnosno ultraviolentnim zrakama koje kod nekritičnog izlaganja mogu da izazovu veliki broj štetnih posljedica po kožu, kaže dr. Faruk Alendar specijalista dermatovenerolog. "Jedna od prvih stvari koja rezultira negativnim djelovanjem ultravioletnih zraka jeprerano nefiziološko starenje kože. Zbog visoke temperature i zbog toga što je naša koža organ za termoregulaciju dolazi do isušivanja pogotovo ako ne pazimo na dovoljan unos tečnosti. Dolazi do povećanog stvaranja bora što mi zovemo nefiziološkim ili preranim starenjem kože. Druga stvar koja je vrlo bitna je da na koži uslijed tog nekritičnog pojačanog dugotrajnog izlaganja UV zrakama dolazi do stvaranja solarnih ili sunčanih keratoza koje većina ljudi podrazumijevaju ili svrstavaju u staračke keratoze. Međutim to nisu staračke nego solarne keratoze. Dalje pogubnije stvari za ljudski organizam a posebno za kožu je javljanje karcinoma kože koje mi zovemo epitelioima kože ili bazocelularnim epiteliomima. Oni se javljaju u 6 kliničkih oblika od površnih ili superficijalnih do dubokih ulceroznih ako se na vrijeme ne jave dermatologu i ako se na vrijeme ne saniraju određenim terapijskim metodama." Doktor Alendar nas upozorava da pod djelovanjem UV zraka mladeži ili nevusi mogu maligno alterirati i prerasti u maligni melanom koji je najmaligniji tumor ljudskog organizma i koji ukoliko je u razvijenoj fazi, završava letalno ili egzitusom za 6 do 12 mjeseci. To su razlozi zbog kojih konkretno u ljetnom periodu moramo kožu zaštiti dajući joj dovoljno tekućine, štiteći zaštitnim kremama s visokim faktorima zaštite, pokrivajući kožu laganom odjećom, a posebno je važno zaštiti oči, jer maligni melanom može se pojaviti i na konjuktivi očiju. Ukoliko se to dogodi oko se u većini slučajeva mora vaditi, ističe naš sagovornik. Koža se ne čuva samo jedno ljeto U ovisnosti od tipa kože svaki pojedinac mora procijeniti koliko se smije izlagati suncu i sunčanju. Postoji šest tipova kože koji se rangiraju od svijetlog ka tamnom. Ljudi s kožom tipa 1 su ekstremno svijetli i jako lako izgore na suncu, takođe su pod velikim rizikom od melanoma. Ljudi s kožom tipa 6, s druge strane, su ekstremno tamni i najotporniji na UV zrake. Morate znati da se koža ne čuva jedno ljeto, na kožu moramo kontinuirano paziti, posebno na kožu najmlađih. Ukoliko se izlažete suncu kožu morate zaštiti, ističe Alendar. "Primjereno je koristiti faktor od 30 do 50.  I uz to voditi računa koji je tip kože.  Ako je prvi ili drugi tip posebno se zaštiti, isto važi i za kožu s mladežima jer oni mogu da maligno alteriraju, bakrenasta boja koja se javlja nakon izlaganja suncu nije ništa drugo nego jedan tamni omotač koji štiti kožu a nastaje zbog pobuđivanja melanocita na lučenje melanina koji daje tu bakrenu boju. Konstantnim ili ponavljanim izlaganjima UV zrakama melanociti mogu da maligno alteriraju odnosno da se DNK koji se nalazi u malanocitima promijeni i ode u pravcu maligne alteracije te rezultira pojavom ili bazocelarnog karcionom ili malignog melanoma“. Važno je napomenuti da melanom koji se stvara ne ostaje samo u koži, on iz kože ide u sve organe tako da na sekcijama i obdukcijama bilo srca, pluća, a posebno mozga nalazi melanin koji je rezultat tog nekritičnog, ponavljanog izlaganja UV odnosno sunčevim zrakama, ističe doktor. Na Zdraviji.ba potražite najbolje doktore i ustanove - pošaljite pitanje, upit i komentar U slučaju promjena na koži Dermatoskopija je brza, efikasna, bezbolna i neinvazivna dijagnostička metoda koja pomaže u razlikovanju zloćudnih (malignih) od dobroćudnih (benignih) pigmentnih promjena na koži. Najčešće se koristi za pregledanje i praćenje mladeža. Dermatoskopija se uglavnom koristi u svrhu ranog otkrivanja melanoma i praćenje suspektnih promjena. "Maligni melanom se može javiti i na nepromijenjenoj koži ali koja je nekritički izlagana djelovanju UV zraka. Najkritičnija populacija za pojavljivanje u kasnijim godinama malignog melanoma su djeca koja su više puta „izgorjela“ na suncu. Prema tome posebna pažnja se mora obratiti na djecu i razvijati svijest da se ne smije izlagati suncu u periodu od 11 do 16 sati kada su UV zrake najintenzivnije." Zašto se javljaju osipi na koži Ukoliko se izlaganjem suncu i morskoj vodi na koži pojavi osip riječ je o alergiji ili solarnom dermatitisu. Za svakog je dobro a posebno za osobe kojima se ova pojava događala i ranije da provedu premedikaciju s antihistaminicima uz potporu zaštitnih krema 15-20 dana prije odlaska na more,  savjetuje dr. Alendar. Bez obzira na negativne strane UV zraka doktor podsjeća na važnost sunca jednako kao i vode kao izvora života na našoj planeti. Zbog toga, kaže ne želi nikada reći nemojte se izlagati suncu. Samo vodite računa kada i koliko dugo ostajete na suncu. "Stalno naglašavam da je jedina efikasna prevencija osteoporoze fizička aktivnost i izlaganje djelovanju sunca. Jer zahvaljujući suncu provitamin D se pretvara u vitamin D za koji se danas smatra da nije samo vitamin nego i hormon koji ima bezbroj drugih važnih funkcija. To je razlog zbog kojeg ne želim biti isključiv". Zato prepustite se moru i suncu, ali u pravo vrijeme, jer slana voda i more apsolutno gode koži i organizmu u cijelosti. Nakon kupanja u moru nemojte se tuširati uveče, radije to radite narednog jutra uz obilnu hidrataciju losionima koji će kožu nahraniti prije novog izlaganja slanoj vodi i suncu.

Bol u donjem dijelu leđa - korisni savjeti i liječenje

Bol u donjem dijelu leđa, lumbalni sindrom ili lumbago je naziv za iznenadni bol koji se javlja u slabinskom dijelu kičme a koji nastaje prilikom nezgodnog kretanja, naprezanja, naglog podizanja teškog tereta ili naglog ohlađenja. Ovaj tip bola doživi preko 80% ljudi, podjednako je čest kod osoba oba pola i ima osobinu da se ponovo javlja nakon kraćeg ili dužeg vremena. Bol nastaje kao posljedica istegnuća mišića i ligamenata ili mišićnog grča ili spazma, a u nekim slučajevima bol mogu izazvati poremećaji kao što su diskus hernija, išijas, artritis zgloba kuka, poremećaji kičme ili osteoporoza. Osobe sa slabinskim bolom opisuju ga kao pulsirajući ili probadajući bol, koji se širi duž noge, navode ograničenu pokretljivost leđa i nemogućnost uspravnog stajanja, otežano sjedanje i ustajanje. Bol koji traje od par dana do 6 nedjelja je akutni, a onaj od 3 mjeseca i duže se smatra hroničnim bolom. Liječenje obuhvata promjenu načina života i upotrebu lijekova. Osnovna terapija su lijekovi za smanjenje bola ili analgetici(Brufen, Paracetamol, Diklofenak, Ketonal, Nimulid) u obliku tableta ili gelova za lokalnu upotrebu. Preporučuje se redovno uzimanje  terapije u tačno propisanom režimu, a ne po principu „kad zaboli“, ako se hoće postići efikasan terapijski odgovor.U tom slučaju, tegobe najčešće prestaju za 4 do 6 nedjelja. Na Zdraviji.ba potražite najbolje doktore i ustanove - pošaljite pitanje, upit i komentar Preporučuje se Faktori koji povećavaju rizik od nastanka bola, su pušenje, gojaznost, starost, pol, fizički zahtjevan ili stresan posao, anksioznost, sjedeći način života, loše držanje i ravna stopala. Česta greška koja dovodi do iznenadnog bola je nepravilno podizanje težeg tereta, naročito sa podloge. Preporuča se ustajanje iz čučnja sa upotrebom koljena koja smanjuje opterećenje na donji dio kičme i mišiće u tom dijelu. Mirovanje se NE savjetuje bolesnicima sa običnim slabinskim bolom, tj. bez neuroloških komplikacija. Preporuča se nastavljanje sa svakodnevnim aktivnostima što prije. Aplikovati ledene obloge na bolno mjesto. Terapijske vježbe se ne preporučuju u akutnom obliku bolesti, već kod hroničnih formi. Kontaktirati doktora ako: – bol u leđima postane kostantan ili intenzivan, posebno noću ili prilikom ležanje. – se bol širi duž jedne ili obe noge, posebno ako se nastavlja ispod koljena i ako dovodi do trnjenja i slabosti u jednoj ili obe noge. – se pojave neuobičajene pojave, kao što su problemi sa mokrenjem, pulsirajući bol u stomaku, povišena temperatura, gubitak na težini. Terapijske mogućnosti: Brufen 400mg 3X1(oprez kod želučanih tegoba); Paracetamol 1000mg 4X1(oprez kod oštećenja jetre);  Rapten Duo ili K 3X1; Fastum gel lokalno 3-5 cm gela 1-2 puta dnevno.

Prim. dr. Slavica Milutinović : Devijaciju nosa operirati nakon puberteta

Nosna šupljina, pregradom postavljenom u srednjoj liniji, podijeljena je na dva dijela.  Ukoliko pregrada nije u srednjoj liniji, nego je iskrivljena  i pomaknuta na jednu ili drugu stranu, govorimo o devijaciji nosnog septuma koja može biti urođena ili stečena. Inače, nosna pregrada sastoji se od hrskavičavog dijela koji je u prednjem segmentu, ali i u koštanom dijelu, koji se nalazi straga, prekrivenih sluznicom. Utjecaj na organizam Nosne šupljine nisu samo pasivne cijevi za prolaz zraka, nego se u kontaktu zraka i nosne sluznice odigrava niz refleksa koji imaju značenje, kako za donje disajne puteve, tako i za čitav organizam. Osim važnih nervnih veza, sluznica nosa ima i specifični krvožilni sistem tako da je i po vaskularnoj strukturi organ vrlo dinamičnog metabolizma. Po funkcijama direktno ili indirektno utječe na imunološe procese, kardiovaskularni sistem, a onda i na čitav organizam. Stoga je vrlo važno nesmetano fiziološko disanje na nos. Na Zdraviji.ba potražite najbolje doktore i ustanove - pošaljite pitanje, upit i komentar Problemi sa pravilnim disanjem na nos vrlo su česti, bilo da su uzrokovani različitim prehladama, viroznim stanjima, upalama sluznice nosa i sinusa, alergijama, a nerijetko smetnje izaziva i devijacija nosne pregrade. Stečene devijacije najčešće nastaju zbog mikrotrauma u djetinjstvu ili nakon trauma lica i srednjeg licnog masiva. Najčešće su identificiraju u hrskavičnom, rjeđe u koštanom dijelu septuma. Iskrivljenost nosne pregrade znatno sužava prostor za disanje i ometa strujanje zraka te tako utječe i na funkciju tube auditive, aeraciju (snabdijevanje svježim zrakom) srednjeg uha i sinusa. Dijagnoza se postavlja isključivo otorinolaringološkim pregledom koji može biti dopunjen i rinomanometrijom, odnosno mjerenjem prohodnosti nosnih šupljina po potrebi te RTG snimkom sinusa. Nesmetano disanje Liječenje devijacije isključivo je hirurško. Operacije na nosnoj pregradi nazivaju se septoplastike. Postoje različite metode, a sve imaju za cilj efikasno i trajno postavljanje septuma u središnji položaj čime se obezbjeđuje normalno fiziološko disanje na nos. Zahvati se rade u općoj anesteziji nakon odgovarajuće pripreme. Poslije operacije, pet do sedam dana, pacijent ima u nosu tampone koji se nakon toga vade, a potpuni oporavak traje oko dvije sedmice, s tim da se najmanje mjesec, nakon operacije, osoba mora čuvati eventualnih povreda nosa. Vrlo često postavlja se pitanje indikacije za operaciju kod djece, jer se smatra kako bi se takvim zahvatom mogle oštetiti strukture vezane za rast nosa i septuma te tako uzrokovali estetski defekti i poremetile nosne funkcije. U posljednjih nekoliko godina svjedoci smo velikog napretka u rinohirurgiji, pa se sve više napušta pravilo da se sa operacijom dječijeg septuma čeka da prođe vrijeme puberteta. Ipak, procjena da li operirati devijaciju kod najmlađih ostaje na rinohirurgu. Smatra se da teže devijacije treba operirati kako bi se ponovo uspostavilo disanje na nos, što je od neprocjenjive važnosti za razvoj dječijeg organizma. U slučajevima njene slabe izraženosti najbolje je sačekati neko vrijeme.

Dr. Enisa Mulalić : Veliki kašalj je bolest nevakcinisane djece

Pertusis (veliki ili magareći kašalj, hripavac) je akutna zarazna bolest disajnih puteva od koje obolijevaju uglavnom djeca, a obilježena je napadima iskašljavanja uz karakteristično hripanje u naglašenom udisaju, cijanozom (tamnoplava, modra boja kože), a u nekim slučajevima i gušenjem. Uzročnik je gram negativna bakterija Bordatella pertussis. Bolest se javljala epidemijski svakih četiri do pet godina prije nego što se uveo program vakcinacije, a endemski je bila stalno prisutna, naročito u gušće naseljenim krajevima. Nakon šire primjene imunizacije postala je rijetka. Međutim, u posljednjih nekoliko mjeseci, veliki kašalj je otkriven kod nekoliko nevakcinisane djece na područje Kantona Sarajevo. Vrlo zarazna Bolest je vrlo zarazna i širi se kapljičinim putem. Traje od šest do osam sedmica i ima kataralni (upalni), paroksizmalni (napadni) i rekonvalescentni (vrijeme oporavka) stadij. Kataralni stadij počinje nakon inkubacije od sedam do 10 dana. Početak je blag i liči na lakšu upalu gornjih disajnih puteva sa blagim kašljem, crvenilom konjunktiva očiju i bistrim sekretom iz nosa. Međutim, simptomi se ne smiruju i kašalj postaje intenzivniji. Dijete tada ulazi u tzv. paroksizmalni stadij, karakterističan za ovu bolest. Obilježavaju ga sve jači napadi kašlja, koji su naročito česti noću. Klasični napad počinje naglašenim i otežanim udisajem uz hripanje, koje je posljedica forsiranog udisaja i suženja glotisa. Na Zdraviji.ba potražite najbolje doktore i ustanove - pošaljite pitanje, upit i komentar Nakon toga slijedi salva od 20 do 30 iskašljaja bez mogućnosti udisaja, pa se čini da će se bolesnik ugušiti. Lice djeteta je modro, oči su vlažne, jezik isplažen, a slina i mukozni iscjedak izlaze na nos i usta. Dijete često povraća gust i ljepljiv sadržaj. Bolesnikovo lice je podbuhlo, a na koži obraza često se vide krvarenja. U težim slučajevima krvarenja su prisutna i na beonjačama. Tokom dana može biti 20 i više napada kašlja, u trajanju od nekoliko minuta, a između tih razdoblja dijete je apatično i omamljeno.  Naročito težak oblik bolesti može se vidjeti kod dojenčadi, kod kojih dolazi i do apnoičnih kriza, odnosno prestanka disanja. Usljed hipoksije mozga, u toku napada kod dojenčeta i malog djeteta može nastati kriza svijesti. Nakon paroksizmalnog, koji traje do četiri sedmice, slijedi rekonvalescentni stadij koji je obilježen smanjivanjem težine i broja napada. Valja naglasiti kako su napadi kašlja često prisutni i šest mjeseci nakon akutnog stadija, a pogoršavaju se poslije upala disajnih organa. Komplikacije mogu nastati na disajnim organima, centralnom nervnom sistemu i usljed naprezanja. Disajni sistem: sekundarne bakterijske infekcije koje uzrokuju teški bronhitis, upalu pluća, srednjeg uha, sinusa, ali i teža stanja kao što su pneumotoraks (pucanje pluća), bronhiektazije (trajna proširenja i razaranje srednjih i manjih bronha) i potkožni emfizem (kad vazduh prodire u potkožno tkivo i lokalizira se u regijama iznad pluća). Centralni nervni sistem: osoba gubi svijest, djelimično je oduzeta, ima smetnje govora, ponekad nastupaju sljepoća i gluhoća, i na kraju koma. Komplikacije usred naprezanja: krvarenje iz nosa, krvarenje na koži, krvava stolica, prolaps debelog crijeva (kad rektum, donji dio debelog crijeva, viri iz anusa), krvarenje u centralnom nervnom sistemu. Prevencija i liječenje Obavezna vakcinacija pokazala se kao vrlo djelotvorna u kontroli i suzbijanju velikog kašlja. Dojenče dobija tri doze vakcine (radi se o kombiniranoj vakcini koja sadrži komponente protiv difterije, tetanusa, dječije paralize), a u petoj godini života imunitet se pojačava sa još jednom dozom vakcine. U slučaju kad veći broj djece nije podvrgnut imunizaciji povećava se opasnost od pojave velikog kašlja u grupi koja zahtijeva posebnu zaštitu, a to su: novorođenčad, dojenčad te djeca koja imaju trenutnu ili trajnu medicinsku kontraindikaciju za vakcinaciju. Bakterija Bordatella pertusis osjetljiva je na makrolidne antibiotike koje ljekar-specijalist oboljelom djetetu uključuje u početnom stadiju kako bi klinička slika bila blaža.

Simptomi koji ukazuju da imate gangrenu zuba

Kada vam kažu da imate gangrenu zuba, znate li šta ona podrazumijeva? Da bismo objasnili ovo oboljenje, prvo nekoliko informacija o anatomiji zuba. Unutar zuba nalazi se kanal ili više njih, koji prolaze uzduž sve do vrha korjena. Unutar ovih kanalića nalazi se tzv. „živac“ odnosno, nervi, krvni i limfni sudovi, razne ćelije i vezivno tkivo nazvani zajedničkim imenom – zubna pulpa. Kada bakterije „nasele“ zub, oslobađajući kiseline prilikom razgradnje šećera koje unosimo, nastaje karijes. Ako se ne liječi, šupljina u zubu postaje sve veća, dolazi do ugrožavanja gore pomenutih kanala, te oboljevanja zubne pulpe. Ako i dalje ne reagujemo, poces i infekcija se zajedno sa bakterijama šire sve dublje, da bi se na kraju zubna pulpa potpuno umrtvila, a tkivo unutar kanala korjena raspalo. Nastaje gangrena zuba koja vremenom ugrožava i okolnu kost unutar koje se zub nalazi. Ono što odgađa pacijenta da posjeti stomatologa je činjenica  da je čitav ovaj put do gangrene često bezbolan. Naime, karijes sve dublje napreduje, živac postepeno odumire, infekcija se širi, nema nikakvih bolova ali dolazi do otoka. Otok je upravo taj koji pacijenta najčešće dovodi u ambulantu. Nekada pacijenti kažu da su osjetili bol u zubu koji je sam od sebe nestao. Gotovo uvijek se žale na neprijatan zadah iz usta, čiji je uzrok upravo gangrena. Na Zdraviji.ba potražite najbolje doktore i ustanove - pošaljite pitanje, upit i komentar Osim karijesa, gangrena se može javiti i iz drugih razloga, kao što su trauma ili preopterećenost zuba. Gangrena može biti uzrokovana i neadekvatnim plombama, kada karijes ne bude do kraja očišćen, ili kada se brušenjem povredi zubni živac pa se preko „rane“ stavi plomba. Ono što morate znati jeste da je liječenje gangrenoznih zuba dosta otežano, te je i sam uspjeh često neizvjestan. Kada dodje do gangrene, tkivo unutar zuba je znatno više inficirano, potrebno je dosta dolazaka kod stomatologa, strpljenja i pacijenta i terapeuta kako bi došlo do izlječenja. Takođe, morate znati da se ovakvi zubi mogu i moraju liječiti, te da ne pristajete olako na vađenje zuba. Potrebno je dosta rada i strpljenja, ali trud se na kraju isplati.

Neplodnost i vantjelesna oplodnja

Neplodnost je nemogućnost para da zatrudni (uzrok nije bitan) godinu dana nakon nezaštićenih odnosa. Ovo je drugačije od sekundarne neplodnosti koja se odnosi na nemogućnost održavanja trudnoće do poroda. Potpomognuta oplodnja (umjetna) podrazumijeva tehnike pomoću kojih žena zatrudni, a uključuje in vitro fertilizaciju (vantjelesnu oplodnju - IVF), korištenje intracitoplazmatske injekcije spermija (ICSI), proces inseminacije, mikrohiruršku pasjemenu punkciju spermatozoida i slično. Vantjelesna oplodnja je proces potpomognute oplodnje jajne ćelije, te transfer oplođene jajne ćelije (embrija) u maternicu. Nakon toga počinje proces implementacije i razvoj trudnoće. U većini slučajeva se parovi okreću ovoj metodi ukoliko se pojavljuje neplodnost, ali i ukoliko postoji strah od prenošenja nasljednih i genetskih bolesti na dijete. Na Zdraviji.ba potražite najbolje doktore i ustanove - pošaljite pitanje, upit i komentar ZAŠTO SE KORISTI VANTJELESNA OPLODNJA ? Vantjelesna oplodnja može liječiti neplodnost kod osoba koje imaju: Blokirane ili oštećene jajovode Umanjen broj spermatozoida ili smanjena pokretljivost spermija Ukoliko muškarac ima azospermiju; tj. nema spermatozoide u uzorku Žene sa poremećajem ovulacije, uranjenim sazrijevanjem jajnika, ili miomom maternice Žene koje su uklonile jajovode Individue sa genetičkim oboljenjima Neobjašnjena neplodnost  ŠTA JE UKLJUČENO U PROCES VANTJELESNE OPLODNJE ? Postoji pet osnovnih koraka u procesu vantjelesne oplodnje i transferu embrija: Praćenje i poticanje razvoja zdravih jajnih ćelija u jajnicima kada su prepisani lijekovi za plodnost koji potiču razvoj jajnih ćelija. Potreban je razvoj više jajnih ćelija jer je moguće da se neke ne razviju ili ne oplode nakon vađenja. Prikupljanje jajnih ćelija se vrši kroz minorni hirurški zahvat (praćenjem ultrazvuka navode se šuplje igle koje će ukloniti jajne ćelije). Od muškarca se traži da proizvede uzorak ejakulata koja će se naknadno koristiti za oplođivanje jajnih ćelija. Kombinovanje jajne ćelije i spermatozoida u laboratoriji kroz proces zvani U ovom procesu se jedan spermatozoid ubrizgava direktno u jajnu ćeliju kako bi se postiglo oplođivanje. Jajne ćelije se pozorno posmatraju, te ukoliko dođe do oplodnje, smatraju se embrijom. Prenos embrija u maternicu se odvija tri do pet dana nakon oplodnje. Ovaj proces je bezbolan za većinu žena. Najčešće se dva do četiri embrija smještaju u maternicu žene. FAKTORI KOJI SE POSMATRAJU KOD ODABIRA VANTJELESNE OPLODNJE: Dob: Sve žene koje i dalje prolaze kroz ovulaciju mogu probati IVF, iako procenat uspješnosti opada što je žena starija. Žene ispod 35 godina starosti imaju najveće šanse da proces bude uspješan. Više rođenih beba: Generalno, žene kod žena koje se odluče za IVF metodu, 63% rodi jedno dijete, 32% rodi blizance, a 5% rodi trojke ili više beba. Cijena: IVF je skupa procedura koja u većini slučajeva nije pokrivena zdravstvenim osiguranjem. Umanjena potreba za operacijama: Ukoliko se žena odluči za IVF, postoji vjerovatnoća da neće morati prolaziti kroz operaciju na jajovodima. Pretpostavlja se da je IVF tehnika umanjila ovakve operacije za 50%. Sigurnost: Prema istraživanjima, vantjelesna oplodnja je sigurna za ženu i dijete. OSTALE METODE UMJETNE OPLODNJE MIKROINJEKCIJA (ICSI) Ova metoda je najkasnija metoda umjetne oplodnje i smatra se revolucionistom IVF tretmana. Prednost korištenja ove metode je ta da čak i muškarcima koji imaju najmanji broj spermatozoida pruža priliku da postanu očevi. Procedura se obavlja kroz ubrizgavanje jedne spermne ćelije u zrelu jajnu ćeliju. Uspješnost je 50 – 90%. Ova metoda se najčešće koristi kod parova gdje struktura, pokretljivost i broj spermatozoida ne zadovoljava kriterij potreban za stvaranje embrija. INSEMINACIJA Ovo je najjednostavniji oblik umjetne oplodnje a podrazumijeva direktno ubizgavanje spermatozoida u maternicu. Koristi se i preporučuje ukoliko se pojavljuje neobjašnjiva neplodnost ili ukoliko spermatozoidi nemaju zadovoljavajuće karakteristike. MIKROHIRURŠKA PASJEMENA PUNKCIJA SPERMATOZOIDA (MESE) Ukoliko su sjemeni kanalići začepljeni ili ne postoje, a testisi proizvode normalan broj spermatozoida, koristi se ova metoda umjetne oplodnje.