Ocjene od naših korisnika za doktora Dr. Ekrem Divanović

Ivan Vidovic

Stručnost:

Cijena:

Ljubaznost:

U L

Stručnost:

Cijena:

Ljubaznost:

Selma Kurtović

Stručnost:

Cijena:

Ljubaznost: