Za što lakše tumačenje stručnih i komplikovanih pojmova koje najčešće dobivamo na našim laboratorijskim nalazima ovu rubriku možete koristiti kao vodič i dodatno pojašnjenje.

Rubrika nikako ne može zamijeniti stručni savjet i konsultacije sa doktorom već služi za primarni izvor osnovnog i uvodnog informisanja na temu laboratorijskih parametara u analiziranom uzorku.

Interpretacija laboratorijskih nalaza