ALBUMINI

Opis

Od svih proteina koji se nalaze u krvi, 52-60% otpada na albumine. Stvaraju se u jetri, sudjeluju u održavanju normalne raspodjele vode u tijelu (koloidno osmotski tlak), prenose razne metabolite i neke lijekove unutar organizma.

Referentne vrijednosti

Muškarci i žene: 41 ? 51 g/L

Povišeno

Povišene razine albumina u krvi nalaze se u hemokoncentraciji zbog dehidratacije.

Sniženo

Klinički je značajno sniženje razina albumina u krvi, koje se može naći kod kronične bolesti jetre, nefrotskog sindroma

Nazad na interpretaciju laboratorijskih nalaza