anti-dsDNA

Opis

Anti dsDNA su antitijela na dvostruku uzvojnicu DNA.

Rezultat

40-90% pacijenata koji boluju od Lupus erythematodes-a imaju ova autoantitijela.

Nazad na interpretaciju laboratorijskih nalaza