HELICOBACTER PYLORI U STOLICI

Opis

Ovim je testom moguće utvrditi prisustvo antigena - bakterije Helicobacter pylori u stolici, pri čemu ovaj test, za razliku od utvrđivanja prisustva antitijela na H. pylori, dokazuje prisustvo same bakterije. Dijagnostička osjetljivost ovog testa je 82,15%, a dijagnostička specifičnost 96,9%.

Referentne vrijednosti

negativno - nije prisutna bakterija H. pylori

Vrijeme određivanja

Nalaz gotov isti dan.

Uzimanje uzorka za pretragu

Pretraga se obavlja na bilo kojem slučajnom uzorku stolice Odvrnuti poklopac sa štapićem - aplikatorom, paziti da se na prolije tekućina (transportni medij) Ubosti aplikator ? štapić (pričvršćen na poklopac) u stolicu, na par nasumično izabranih mjesta Mala količina stolice je dovoljna za analizu ? onoliko koliko je na aplikatoru ostalo nakon ubadanja Vratiti poklopac s aplikatorom i flašicu i dobro zatvoriti ? paziti da se ne odlomi vrh poklopca Uzorak obilježiti (ime i datum) Donijeti u laboratorij što prije, ipak, ukoliko je potrebno, uzorak može biti spremljen u zatvorenoj vrećici u hladnjaku (2-8°C) do najviše 2 dana.

Nazad na interpretaciju laboratorijskih nalaza