SLOBODNI BETA hCG

Opis

Ljudski korionski gonadotropin (hCG)se sastoji od dvije nekovaltntno povezane podjedinice - ? - i ? - lanca. Proizvodi ga tkivo trofoblasta te služi za održavanje žutog tijela za vrijeme rane trudnoće, ali i stanice tumora zametnih stanica. Serum trudnica osim cjelovitog hCG proteina (oko 99%) sadrži i slobodne podjedinice, ? - i ? - (oko 1%). Statistički je pokazana jaka veza između vrijednosti slobodnog beta hCG i fetalne aneuplodije, te se zajedno s anamnestičkim podacima, PAPP-A i debljinom nuhalnog nabora koristi u kombiniranim testovima probira između 11 i 14 gestacijskog tjedna.

Referentne vrijednosti

Ovise o starosti trudnoće i težini trudnice. Laboratorij Breyer medijane ovih vrijednosti ima specifično za hrvatsku populaciju na temelju više tisuća uzoraka.

 

Nazad na interpretaciju laboratorijskih nalaza