Medicinski pojmovnik sadrži kratke opise koji objašnjavaju česte medicinske pojmove. Pojmovi su razvrstani po slovima abecede.
Do objašnjenja medicinskog pojma možete doći i preko polja za pretragu.

Medicinski pojmovnik

a b c ć č d đ e f g h i j k l lj