U rubrici Pojmovnik pronađite pojašnjenja za bitne medicinske termine koji se nalaze i na našoj web stranici.

Ablaktacija

Prestanak dojenja.

Nazad na pojmovnik