U rubrici Pojmovnik pronađite pojašnjenja za bitne medicinske termine koji se nalaze i na našoj web stranici.

Afektivne bolesti

Bolesti kod kojih su posebno izraženi poremećaji emocija. Pretežno je riječ o depresivnim i maničnim stanjima.

Nazad na pojmovnik