U rubrici Pojmovnik pronađite pojašnjenja za bitne medicinske termine koji se nalaze i na našoj web stranici.

Akromegalija

Bolest odraslih osoba nastala zbog pojačanog izlučivanja hormona rasta. Bolest je karakterizirana povećanjem različitih dijelova skeleta, a napose distalnih djelova kao što su nos, uši, čeljust i prsti. Na zglobovima nastaje sekundarni osteoartritis. Komplikacije pojačanog izlučivanja hormona rasta uključuju poremećaj metabolizma glukoze (pituitarni dijabetes), opstrukciju dišnih puteva, povišenje krvnog tlaka, bolest srca (kardiomiopatija) te poremećaj metabolizma kalcija i kostiju.

Nazad na pojmovnik