U rubrici Pojmovnik pronađite pojašnjenja za bitne medicinske termine koji se nalaze i na našoj web stranici.

Alergija

Imunološka reakcija protiv stranih antigena (tvari) prilikom koje dolazi i do oštećenja vlastitih tkiva.

Nazad na pojmovnik