U rubrici Pojmovnik pronađite pojašnjenja za bitne medicinske termine koji se nalaze i na našoj web stranici.

Alternativna medicina

Način liječenja baziran na filozofiji, iskustvu i tradiciji.

Nazad na pojmovnik