U rubrici Pojmovnik pronađite pojašnjenja za bitne medicinske termine koji se nalaze i na našoj web stranici.

Apsces

Lokalizirana nakupina gnoja.

Nazad na pojmovnik