U rubrici Pojmovnik pronađite pojašnjenja za bitne medicinske termine koji se nalaze i na našoj web stranici.

Artrocenteza

Punkcija zgloba koja može biti dijagnostičke naravi (dobivanje uzoraka za mikrobiološku, citološku i biohemijsku analizu) ili terapijske naravi (evakuacija izljeva, primjena lijeka).

Nazad na pojmovnik