U rubrici Pojmovnik pronađite pojašnjenja za bitne medicinske termine koji se nalaze i na našoj web stranici.

Artropatija

Označava bolest zglobova, odnosno tegobe sa zglobovima. Pojmom artropatija se ne objašnjava o kakvoj je vrsti promjena riječ (ne upućuje na uzrok tegoba). Ovaj se pojam najčešće koristi tijekom dijagnostičkog postupka kao radna dijagnoza.

Nazad na pojmovnik