U rubrici Pojmovnik pronađite pojašnjenja za bitne medicinske termine koji se nalaze i na našoj web stranici.

Ataksija

Zajednički naziv za različite smetnje poremećaja ravnoteže ili koordinacije pokreta. Bolesnik ne može održati uspravani stav, naginje se ili ruši. Najčešća je kod oštećenja malog mozga.

Nazad na pojmovnik