U rubrici Pojmovnik pronađite pojašnjenja za bitne medicinske termine koji se nalaze i na našoj web stranici.

Atrijska fibrilacija

Nekontrolirana aktivnost atrija vrlo visoke frekvencije.

Nazad na pojmovnik