U rubrici Pojmovnik pronađite pojašnjenja za bitne medicinske termine koji se nalaze i na našoj web stranici.

Autizam

Autizam je biološki poremećaj mozga koji oštećuje komunikaciju i društvene vještine. Povlačenje cjelokupnog duševnog života čovjeka u vlastiti unutašnji svijet, u koji se gotovo ne može prodrijeti jer bolesnik živi u njemu bez kontakta s vanjskom realnošću.

Nazad na pojmovnik