U rubrici Pojmovnik pronađite pojašnjenja za bitne medicinske termine koji se nalaze i na našoj web stranici.

Limfom

Maligna bolest limfnog sistema

Nazad na pojmovnik