U rubrici Pojmovnik pronađite pojašnjenja za bitne medicinske termine koji se nalaze i na našoj web stranici.

Temporomandibularni zglob

Zglob koji se nalazi između pokretne donje čeljusti i ostalog dijela lubanje. Budući da je riječ o pravom zglobu sa zglobnim tijelima, hrskavicom i ovojnicom, temporomandibularni zglob može biti zahvaćen istim bolestima. Reumatoidni artritis, ankilozantni spondilitis, Stillova bolest, septični ili tuberkulozni artritis samo su neke od bolesti koje mogu zahvatiti ovaj zglob

Nazad na pojmovnik