U rubrici Pojmovnik pronađite pojašnjenja za bitne medicinske termine koji se nalaze i na našoj web stranici.

Tendinitis

Upala tetive koja obično nastaje nakon akutnog ili kroničnog oštećenja, a rjeđe kao posljedica infekcije ili upalne reumatske bolesti

Nazad na pojmovnik