U rubrici Pojmovnik pronađite pojašnjenja za bitne medicinske termine koji se nalaze i na našoj web stranici.

Tireoiditis

Upala štitne žlijezde koja može biti akutna, subakutna i kronična

Nazad na pojmovnik