U rubrici Pojmovnik pronađite pojašnjenja za bitne medicinske termine koji se nalaze i na našoj web stranici.

Traheotomija

Hirurški zahvat kojim se na vratu otvara dušnik i tako omogućuje disanje koje je prije operacije bilo poremećeno brojnim faktorima i uzrocima respiratorne insuficijencije.

Nazad na pojmovnik