Pronađite najbolje doktore i rezervišite svoj termin.

Koristeći osnovne kriterije pretražite veliku bazu zdravstvenih ustanova i ponuđača - online, jednostavno i besplatno pronađite sebi najboljeg doktora, ordinaciju ili kliniku, laboratoriju, apoteku, prodavnicu medicinske opreme i pomagala.

Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'vozdrica_zdravo_web.institutions.premium' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by [ SELECT `institutions`.`premium` AS `premium`, AVG(reviews.quality) AS `quality`, AVG(reviews.price) AS `price`, AVG(reviews.politeness) AS `politeness`, quality + price + politeness AS `rating`, GROUP_CONCAT(DISTINCT institutions.address SEPARATOR ', ') AS `locations`, GROUP_CONCAT(DISTINCT specializations.name SEPARATOR ', ') AS `specializations`, `doctor`.`id` AS `id`, `doctor`.`seo_description` AS `seo_description`, `doctor`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `doctor`.`fname` AS `fname`, `doctor`.`lname` AS `lname`, `doctor`.`gender` AS `gender`, `doctor`.`cv` AS `cv`, `doctor`.`photo` AS `photo`, `doctor`.`user_id` AS `user_id`, `doctor`.`active` AS `active`, `doctor`.`note` AS `note`, `doctor`.`visits` AS `visits`, `doctor`.`website` AS `website`, `doctor`.`email` AS `email`, `doctor`.`title` AS `title` FROM `doctors` AS `doctor` LEFT JOIN `reviews` ON (`doctor`.`id` = `reviews`.`doctor_id`) JOIN `doctors_specializations` ON (`doctor`.`id` = `doctors_specializations`.`doctor_id`) JOIN `specializations` ON (`doctors_specializations`.`specialization_id` = `specializations`.`id`) JOIN `institutions_doctors` ON (`doctor`.`id` = `institutions_doctors`.`doctor_id`) JOIN `institutions` ON (`institutions_doctors`.`institution_id` = `institutions`.`id`) WHERE `doctors_specializations`.`specialization_id` = '38' GROUP BY `doctor`.`id` ORDER BY `institutions`.`premium` DESC, `rating` DESC, `fname` ASC, `lname` ASC ]